November-februari
Mörk jordhumla

Mörk jordhumla på krokus.

November-februari


Bina såväl som växterna går nu i dvala eller dör. En del bin kan förvisso ses i november men fynd i december och januari är mycket sällsynta. Årets sista bin består antingen av den sista spillran av överlevande arbetare eller humledrottningar som letar efter övervintringsplatser.


Bortsett från enstaka bin som kan väckas av ovanligt varma vinterdagar eller störas i sin övervintringsplats, så brukar de allra första bina för året ses i slutet av februari. Detta inträffar åtminstone de vårar då det är så pass varmt att det är något som blommar. Det är dock få individer på vingarna, räkna aldrig med att hitta bin så pass tidigt!


I februari är det inte mycket som blommar de år det är kallt med snö och is, men då vaknar heller inte bina. Andra år kan lökväxter som krokus, snödroppar och vintergäck blomma, liksom andra växter som julros och våriris. I sydlänta lägen kan bina om de har tur hitta blommande lungört eller jordvivor.


Under senhösten och vintern kan du lägga tid på att planera för våren. Bläddra i frökataloger, skaffa inspiration från olika håll och planera vad och var du ska plantera och så framöver. Redan i januari är det läge att så chili, och i februari kan du börja med tomat.

I november är det inte för sent att sätta lökar, tulpaner även i december. Har snödropparna börjat blomma över kan du i februari börja lyfta och dela på dem.


Under vintern kan man snickra holkar, bygga bihotell, borra hål i stammar (se Mars) och fundera på olika andra sätt att underlätta för exempelvis humlor att bygga bon (se April). Är det barmark kan man gräva ”skärningar” för att skapa fina möjligheter för sandbin.


Jag har naturligt förekommande sandiga partier i trädgården, genom att med en spade ”tvära av” sluttningar har jag blottat bar sand och jord. ”Skärningarna” som jag gjort är endast 15–20 cm höga, men det räcker uppenbarligen långt: i dessa återkommer varje vår flera arter sandbin. Det här är en av de enklaste åtgärderna jag gjort som verkligen gett effekt!


Bin som har rapporterats i november

Gräshumla, haghumla, honungsbi, mörk jordhumla, stenhumla, trädgårdshumla, åkerhumla.


Bin som har rapporterats i februari

Gyllensandbi, honungsbi, mörk jordhumla, vårpälsbi

Några växter som kan blommar i februari

Lungört, jordviva, julros, krokus, snödroppar, vintergäck, våriris.

Snödroppar blommar i Skåne ofta redan från januari, här bild från februari hos mig.

Salamander

Hushumla på krokus.

Drakmynta

En av mina ”skärningar” på 15–20 cm där videsandbi, vårsandbi m fl arter bygger bo.