Juni
Ljus jordhumla

Juni


Första sommarmånaden innebär att risken för frost är så gott som över. Med sommaren kommer mångfalden, inte minst vad gäller blommande växter som bina besöker. Juni är troligen den månad jag har flest blommande biväxter och också flest besökande bin, såväl antal individer som arter. Växter som blommar på tomten som inte redan nämnts under maj är exempelvis akleja, axveronika, backtimjan, blåmunkar, fetknoppar, fibblor, fingerborgsblomma, fläder, fänrikshjärtan, getväppling, gurkört, gyllenlack, hallon, hesperis, kantnepeta, kaprifol, lavendel, nävor, prästkrage, riddarsporre, spirea, stäppsalvia, väddar och äpple. Några av de av bina mest uppskattade växterna som blommar i juni anses säkert av de allra flesta vara ogräs.


Vad är då egentligen ett ogräs? Läser du detta har du nog förstått att jag inte har en typisk bild av ogräs. Ett ogräs är väl per definition något som växer där man inte vill ha det, där det är ovälkommet, något man själv inte planterat eller sått. Men om du får orkidéer i ditt morotsland, skulle du då benämna orkidéerna som ogräs?


På min tomt är det mycket få växter som jag aktivt bekämpar. Parkslidet är en mardröm, men det lämnar vi därhän här (läs mer här). En av de jag bekämpar gissar jag dock för de allra flesta är en rejäl överraskning: liljekonvalj. Nu tänker du förstås ”att det är väl ändå inte ett ogräs!”. Hos mig är det definitivt så, då den sprider sig ohämmat och dess blad och utlöpare kväver annat som jag sått eller satt.


Brunört, gökärt och kirskål är tre andra växter som av många ses som ogräs. Kirskål kan vara riktigt besvärande, men hos mig får de åtminstone stå kvar på sina håll och blomma. De är ju otroliga insektsmagneter och dessutom vackra! Gökärt och brunört älskas av bina och får hållas, de är ju vackra de med. Brunörten trivs i min ”gräsmatta”, dit även ögontröst hittat. Gökärten får självsprida sig, än så länge har jag inte mycket av den, men den är viktig för bin så jag hoppas den sprider sig mer.


En som å andra sidan har spritt sig mycket, och som liksom de fyra senast nämnda växterna gjort så helt på egen hand, är kovall. Jag tror jag har både ängs- och skogskovall: små, näpna plantor med gula blommor som uppenbarligen trivs ypperligt på tomten. Flera arter bin besöker dem ofta, inte minst humlor, och de blommar länge. De får gärna fortsatt sprida sig!


Exempel på växter som jag däremot själv aktivt gynnat genom att så frön och sätta plantor av är akleja och fingerborgsblomma. Tanken har varit att när de väl fått fotfäste på tomten så ska de själva få sprida sig i princip hur de vill. Nu börjar jag se resultatet av detta, med båda växterna spridda i trädgården. Förhoppningsvis fortsätter de göra så för det är mycket välkomna växter som sköter sig själva, är mycket vackra och bina älskar dem. Tänk på att fingerborgsblomma är giftig, så har du barn kanske det är en art att undvika.


Några bin som flyger i juni

Bronssmalbi, trädgårdshumla, metallsmalbi, trädgårdssandbi, kölcitronbi, ängsbandbi, gyllensandbi, äppelsandbi, gårdscitronbi, vallhumla, stensnylthumla, småcitronbi, gräshumla, fibblesmalbi, småsmalbi, lundsandbi, väddsandbi, småblodbi, örtagårdsbi, mursmalbi, mysksmalbi, ängscitronbi, franssmalbi.

Några växter som blommar i juni

Akleja, axveronika, backtimjan, bergklint, blåeld, blåklint, blåklockor, blåmunkar, brunört, fetknopp, fibblor, fingerborgsblomma, fläder, fänrikshjärtan, getväppling, gurkört, gökärt, gyllenlack, hallon, hesperis, honungsfacelia, kantnepeta, kaprifol, kirgislök, kirskål, kovall, lavendel, liljekonvalj, maskrosor, nävor, oxtunga, prästkrage, revsuga, riddarsporre, rododendron, rosenbräcka, rosmarin, rosor, rödblära, rödplister, rönn, spirea, stjärnflocka, stockros, stäppsalvia, svartkämpar, trift, tulpaner, vallört, väddar, äpple, ögontröst.

Trift finns både vilt och i handeln i olika former och färger.


Gökärt har jag inte mycket av på tomten men jag hoppas det blir mer framöver.Liljekonvalj måste jag å andra sidan rensa bort ibland då den sprider sig ”överallt” och även där den inte är välkommen.

Sandbi

Även andra insekter gynnas

En perenn som jag framöver kommer att skaffa betydligt mer av är stjärnflocka. Få växter är så välbesökta av inte bara bin utan av många andra insekter. Att den blommar ganska länge, är vacker och sköter sig själv är förstås plus i kanten. Det sägs att den sprider sig om den trivs, men det har skett hos mig. Antingen så trivs den inte eller så kommer den senare, jag har bara haft stjärnflocka två somrar hittills. Det kan vara värt att testa olika sorter då de kan kräva olika förutsättningar. Bäst vore förstås att hitta någon lokal sort, det har jag tvingats inse den hårda vägen med några andra växter. Inköpta sorter har helt enkelt dött medan plantor från trakten av samma art frodas.


Stjärnflockan är förstås inte ensam i att locka och gynna fler insekter än bin. Många fjärilar, dag- såväl som nattaktiva, uppskattar i princip samtliga växter som bin går på, och vice versa. Stora långhorningar (skalbaggar), vackra blomflugor och mycket, mycket mer lär du upptäcka när du tittar närmare i det som blommar.


Under januari till maj sår jag en uppsjö växter inomhus för senare utplantering och under april–maj direktsår jag mycket. Juni är första månaden på året då jag normalt inte sår något alls, istället får de befintliga perennerna lite extra omsorg. Sådana som börjar se trötta och glesa ut i mitten kan med fördel delas på nu. Dels får du fler plantor att placera ut och dels mår de bättre av att inte stå för tätt. Se mer om detta under juli månad.

Inte bara bin uppskattar trädgårdens blommande växter, här en vitfläckig guldvinge på prästkrage.