Juli

Kungsmynta är en fantastisk dragväxt, här med ljus jordhumla.

Juli


Under juli vill man förstås helst mest njuta av blomsterprakten och insupa humlesurret, gärna från hängmattan. Några mycket bra biväxter att njuta av under juli är anisisop, bolltistel, buddleja, kransveronika och rosenstav. Flera av dessa är kryddväxter, andra är mest vackra i största allmänhet och/eller har vinterståndare som är vackra i flera månader. Allt fler olika nävor blommar nu, trädgårdsnävan är bara ett exempel. Ytterligare en juliblommande art är trädgårdsstormhatt, som både jag och trädgårdshumlorna älskar. De blommar länge, är vackra, pampiga och ståtliga. Dessutom har jag lyckats föröka dem genom fröer från ett näraliggande ödehus, så att sorten trivs här är uppenbart.


Exempel på arter som börjar blomma i juli och som dessutom är inhemska är gullris, kungsmynta, ljung, mjölke/rallarros och olika väddar, samtliga är vilda växter som är ganska lätta att få att trivas i trädgården. Observera här att det inte är utländska, invasiva arter gullris jag rekommenderar utan den inhemska arten. Den lockar många insekter, tandsandbi har jag exempelvis i trädgården endast sett på gullris.


Mjölke är en magnifik, hög ört som dock kan sprida sig ohämmat, men jag håller den till en del av trädgården där jag också låter nässlor frodas, för fjärilarnas skull. Om du bara ser till att slå av växten innan den satt frö riskerar du inte spridning. Kungsmynta är en annan art som lätt sprider sig och bildar stora bestånd. Är du orolig för det så sätt den i krukor eller avskärma den på något sätt. Den är väl värd besväret för du blir rikligt belönad med inte minst bin och fjärilar.


Det finns också en del att göra för den som vill förlänga perioden som växterna blommar och rent av planera för nästa års sådd. I juli kan du fortsätta dela och sprida vårblommande perenner som vivor och lungört. En del av dessa kan dock blomma en andra gång under hösten, så dela endast på de som växer i rejäla klumpar. Är de mindre kan du gott spara delningen av dem till nästa år. Detsamma gäller om du planterat de samma säsong, detta för att de under första året sällan blommar en andra gång efter delning.

Några bin som flyger i juli

Stenhumla, mörk jordhumla, åkerhumla, ljus jordhumla, väddsandbi, bronssmalbi, trädgårdshumla, hushumla, metallsmalbi, praktbyxbi, lusernbi, gräshumla, hedsidenbi, stortapetserarbi, ängshumla, vallhumla, blåklockshumla, småcitronbi, haghumla, väggsidenbi, mosshumla, bandsandbi, rödtoppebi, ängscitronbi, småblodbi, jordsnylthumla, ängstapetserarbi, sommarsandbi.

Några växter som blommar i juli

Akleja, anisört/anisisop, axveronika, backtimjan, blåeld, blåklint, blåklockor, blåmunkar, bolltistel, brunört, buddleja, fetknopp, fibblor, fingerborgsblomma, fläder, fänrikshjärtan, getväppling, gullris, gurkört, gyllenlack, hallon, hesperis, isop, kantnepeta, kaprifol, kirskål, kovall, kransveronika, kungsmynta, lavendel, ljung, mjölke/rallarros, nävor, oxtunga, prästkrage, riddarsporre, rosenstav, rosor, rödblära, rödklöver, rödplister, stjärnflocka, stockros, stormhatt, stäppsalvia, svartkämpar, såpnejlika, trift, väddar, väddklint, ögontröst, blomster- och narcisstobak.

Det finns många olika nävor som blommar länge och lockar många bin, här en trädgårdsnäva.

Sandbi

Trädgårdshumla på trädgårdsstormhatt.

Många arter blommar under en lång period. Växter som akleja, axveronika, blåeld, fingerborgsblomma och fänrikshjärta har vi det här laget redan blommat i flera veckor men fortsätter göra så länge. En del perenner kan du få att blomma en andra gång genom att klippa ner dem efter blomningen. Detta gäller exempelvis kantnepeta, stäppsalvia, riddarsporre och lupiner. När det ska göras under säsongen varierar från art till art och ståndort, så ta för säkerhets skull reda på mer innan du beskär dem första gången.


Lupiner jag inte nämnt tidigare så kanske hajar någon till. Blomsterlupin ska undvikas till varje pris men då de är så vackra vill många ändå ha dem i sin trädgård. Jag har tidigare rekommenderat regnbågslupin som har ännu mer bjärta färger men som inte ansetts vara invasiv. Tyvärr verkar även den utgöra ett problem och bör därför undvikas. Om man ändå vill ha något liknande så finns det fullgoda alternativ som inte är invasiva. Testa exempelvis färgväppling!


Under juli och augusti bör du också pausa från hängmattan genom att ge näring åt de ettåriga växter du sått under året, som lejongap och blomstertobak, men aldrig de som ska ha det näringsfattigt, som ängsplantor.


Samla in och byt bort fröer

Om du inte vill låta allt självså sig kan det i juli vara dags att börja samla in fröer till nästa års sådd. Du kan också samla in och själv omedelbart så dem för bättre spridning. Beroende på vad du har i din trädgård, ditt läge, vilka sorter osv, kan perenner som akleja, fingerborgsblomma och stockros ha fröer nu, liksom ettåriga som lejongap och blomstertobak. Vänta dock hellre lite än att ta dem för tidigt, frökapslarna ska ha torkat så att de rasslar när man skakar dem. Det senare gäller inte minst hö- eller ängsskallra. Dessa ska du endast samla in om du vill skapa fler ängspartier, eller för att byta bort. Fröer är väldigt tacksamma att byta med andra. Förvara fröerna torrt och mörkt, helt vanliga kuvert går utmärkt. En del fröer mår bäst av att förvaras i frysen, en del kräver till och med en köldperiod för att gro. Skicka också fröer till vänner – vem blir inte glad av ett kuvert med ett så spännande innehåll?

I juli vill man njuta och utforska trädgården, här tittas det på kartfjäril, ännu ett skäl att spara lite nässlor i ett hörn på tomten, då dess larver lever på dem.