9 bivänliga blommor

9 bivänliga blommor


Här tipsar vi om nio växter som tillsammans blommar över hela säsongen! Med andra ord: satsar du på endast dessa få växter kommer du att ha många pollinerare från tidig vår inpå hösten.


Hundratals olika växter besöks i Sverige av bin och andra pollinatörer. Men vilka växter ska du satsa på? Det beror förstås på många faktorer, som var du bor i landet, vilken jordmån eller läge du har, hur stor trädgård som finns till förfogande, om du helst vill gynna specifika arter osv. Fundera på om du redan har växter i din trädgård som bin lockas till: när blommar de i så fall och hur länge? Komplettera i första hand det du redan har med annat som blommar under andra tider på året. Lokala skillnader och säsongsmässiga väderväxlingar gör att olika arter under åren blommar vid olika tillfällen. Därför har vi valt växter vars blomning säkert överlappar varandra, så att det ständigt finns något för insekterna att besöka.


TIPS / Lokala sorter är alltid att föredra. Byt med dina grannar eller ta fröer av det som växer där du bor!

FÅ EN FRÖPÅSE / Hjälp bina genom att plantera blommor som ger nektar och pollen under hela säsongen – rapportera sedan in dina bivänliga blommor här och få en fröpåse med ängsblommor som tack för din insats!


Om listan


Växterna är utvalda utifrån olika aspekter med målet att ge så mycket som möjligt för minsta möjliga insats. Viktigast har varit att de ger mycket pollen eller nektar eller både och. De ska helst vara inhemska. De ska vara enkla att plantera, så, dela eller liknande. De ska återkomma och sköta sig mer eller mindre på egen hand i många år. Växterna ska också vara enkla att få tag på, genom att de är vanligt förekommande, att det går att plocka vilda eller skaffa odlade fröer, beställa eller köpa plantor i handeln.


Växterna på listan är generellt bra, det vill säga de lockar många arter av olika pollinatörer. En del insekter är specialister och går mest på en viss art eller enbart på ett visst växtsläkte. Några av dessa arter gynnas också av växterna i listan men vill du gynna de mest kräsna måste du söka dig till andra, specifika växtarter. Saknar du något i vår lista beror det främst på att de faller utanför de kriterier vi satt ovan och att vi valt att hålla nere antalet så långt möjligt. För den som vill skaffa mer och andra växter för att gynna ännu fler arter så finns det en uppsjö publicerade växtlistor.