De 6 vanligaste humlorna

De vanligaste humlorna
De 6 vanligaste humlorna i Skåne

Vem älskar inte humlor? Dessa små, fluffiga, ulliga djur är alltid välkomna, och de allra flesta vet också hur en humla ser ut. De är kraftigare och har mer päls än de flesta övriga bin och har iögonfallande bjärta band eller rumpor. Av de ca 300 bin som setts i Sverige utgör humlorna ett 40-tal. En del av dem finns enbart i fjällvärlden, andra är mycket sällsynta och ytterligare några är knutna till särskilda miljöer.

 

Av de 20–30 arter humlor som under 2010-talet rapporterats i Skåne kan de allra flesta någon gång besöka trädgårdar, odlingslotter, balkonglådor eller liknande. Den absoluta majoriteten av alla humlor som ses i trädgårdar utgörs dock av ett fåtal vanliga arter. Här följer en guide till i första hand dessa, som du alltså med mycket stor sannolikhet kan påträffa i din trädgård oavsett var du bor i Skåne.

 

Mörk jordhumla är på många håll den i särklass vanligaste humlan som är tecknad i gult och vitt, men det finns flera arter jordhumlor och de är extremt svåra att skilja åt (i vissa fall kan det krävas DNA!), så vi har lagt ihop alla till ”jordhumla”. Stenhumla är oftast den vanligaste av arterna med orange färg. Om du inte tittat på humlor tidigare är det ett bra tips att lära dig hur jordhumlor och stenhumla ser ut först, och sedan gå vidare med de andra.

 

Länkarna går till artfakta om respektive art. Där finns olika mycket att hämta, men exempelvis kan man där oftast hitta massor med foton på alla arter.

De sex vanligaste humlorna i skånska trädgårdar är: 

 

  • Jordhumla
  • Trädgårdshumla
  • Stenhumla
  • Ängshumla
  • Åkerhumla
  • Hushumla


Drottningar och arbetare kan man dela upp i tre grupper utifrån deras färger, enligt nedan.

1. Svart humla med vit rumpa & gula band

Två gula band, ett längst fram på mellankroppen och ett en liten bit ner på bakkroppen = jordhumla Läs mer

Tre gula band, ett fram och ett bak på mellankroppen och ett längst upp på bakkroppen = trädgårdshumla Läs mer
Foto: Trädgårdshumla, Stefan Cherrug

2. Svart humla med röd rumpa

Helsvart på mellankroppen = stenhumla Läs mer

Foto: Stenhumla, Stefan Cherrug


Gult band längst fram på mellankroppen = ängshumla  Läs mer


3. Brunorange humla 

Mellankroppen och rumpan brunorange = åkerhumla. >>Läs mer


Mellankroppen brunorange, rumpan vit = hushumla. >>Läs mer  

Foto: Hushumla, Stefan Cherrug


hushumla

Kurser

Under våren 2020 arrangerar vi fem kurser om vildbin på olika platser i Skåne. Du kan anmäla dig till en eller flera kurser.