Bakgrund

Bakgrund till trädgårdskalendern


När detta skrivs är det drygt tre år sedan jag flyttade från lägenhet i Lund till ett litet hus i skogen med 1800 m2 naturtomt i Tjörnarp i Mellanskåne. Huset hade under lång tid fungerat som fritidshus och trädgård hade på gott och ont uppenbarligen inte varit ett intresse hos de tidigare ägarna. Trädgård var nytt för mig men redan innan jag flyttade närde jag planer på vad jag skulle göra. En sak var viktigare än allt annat: att gynna biologisk mångfald. För mig finns det inga motstridiga intressen mellan trädgård och ett rikt myller med arter, snarare tvärtom.


Men det har varit mycket att lära och tre år är ingen lång tid, särskilt om man som jag mest utgår från fröer, pluggplantor och sticklingar. Utan kunskap om trädgårdsskötsel tar det helt enkelt ett tag att lära sig vilka växter som trivs var, vilken typ av jord man har, och variationer mellan åren. Av de tre åren kan man nästan helt räkna bort ett: 2018. Den ovanligt hårda och långa vintern följdes genast av extrem torka som varade länge, och mycket frös bort eller förtvinade i torkan. Men skam den som ger sig, det är många läxor jag fått lära mig, och de kommande åren hoppas jag ska, både bildligt och bokstavligt, bära frukt.


Tomten ligger i vegetationszon 3, är mestadels skuggad av höga träd (främst ek och bok) och har en mager, sandig och ganska sur jordmån. Varje månad anges ett antal växter som är bra för bin och som finns på min tomt. Det finns förstås långt fler sådana växter. Vill du ha fler tips så finns det långa listor i många böcker, på olika hemsidor och i frökataloger, se också länkar på annan plats på denna hemsida.


Varje månad anges också ett antal bin som flyger just då. De är ett urval av de vanligaste, det vill säga de mest rapporterade den aktuella månaden. Uppgifterna är hämtade från Artportalen.se


Alla bilder är tagna av mig på tomten och under den månad som de är med på, om inget annat anges. /Magnus Billqvist.