Trädgårdstips
tradgardstips
tradgard
4 stocktapetserarbi
aaron-burden-6csuZQ9oZcI-unsplash

Trädgårdstips: Så lockar du humlor, bin och fjärilar till din trädgård!

Vill du locka fjärilar, bin och andra pollinatörer till din trädgård och samtidigt göra gott för miljön? Vi har samlat trädgårdstipsen för att gynna den biologiska mångfalden i din trädgård!

Plantera bivänliga växter

Här tipsar vi om nio växter som tillsammans blommar över hela säsongen! >> Se växterna


Vill du ha tips på ännu fler växter? Här hittar du tipsen som Allt om biodling ger: >> Se växtlistan

Gör ett bihotell

Dagens vildbin har svårt att hitta någonstans att bo. Hjälp bina att lösa bostadsbristen!  >> Så här bygger du  ett enkelt bihotell.


Anlägg en bibädd

Större delen av våra vildbin bygger inte bon i håligheter eller i rör som i insektshotell. Många behöver istället blottad sand, som inte är för finkornig, för då håller den inte ihop när de gräver. Ju mer blottad sand desto bättre, men flera arter är inte knussliga utan nöjer sig med springor mellan exempelvis stenplattor i trädgårdsgångar. Oftast är ju dessa plattor grundade med sand vilket bina glatt utnyttjar. Sanden måste dock vara minst 30 cm djup.


Råkar man ha sand över efter något markarbete, har sand naturligt i trädgården eller vill göra en särskild insats för bina, så kan man skapa en bibädd. Lägg i högar eller i bäddar sand med varierad kornstorlek (ett riktmärke är 0,06–2 mm), helst i ett läge där mycket sol faller in på sanden. Det kan ta ett tag innan sanden sätter sig men ganska snabbt kommer de första bina att flytta in. Tänk på att bädden måste vara blottad så röj efterhand bort eventuella växter som fått fäste i bädden.


Har man inte plats eller möjlighet att lägga upp hög(ar) med sand så kan man göra skärningar i sluttningar eller liknande. Genom att fasa av och göra en brant i sandig eller grusig slänt attraherar också bin. Det räcker med 20–30 cm branta sådana för att bin ska gräva sig in där.


Om du intill har blommande sälg eller andra vårväxter och det samtidigt finns bara fläckar med sand eller väl upptrampade, sandiga stigar, kan det bli ett härligt surr. Varma aprildagar kan du då njuta av kolonier med sälgsandbin, svävflugor och sälg­gökbin som bjuder på fartfylld underhållning.


Har du gott om plats och mycket sand kan det rekommenderas att så in vackra torrmarksväxter som bina dessutom älskar. Trift, oxtunga, blåeld, olika väddar och salvior exempelvis.

Blotta jorden

Större delen av våra vildbin bygger inte bon i håligheter eller i rör som i insektshotell. Många behöver istället blottad mark eller sand (se mer om sand under Anlägg en bibädd). Flera bin gräver sig ned i blottad jord, så ha gärna mindre, bara ytor i gräsmattan, ängen eller i rabatterna. Testa att ha ytor med olika egenskaper, som jord, sand eller grus, de kan vara mycket små, som mellan stenplattor i en gång.

Gör fröbomber till bina

Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Gör en fröbomb som skapar en blomsterbuffé till hungriga bin. >> Läs mer

Nunneört.

Gör om din gräsmatta till en äng

Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Gör en fröbomb som skapar en blomsterbuffé till hungriga bin. >> Läs mer

Bygg humlebon

Endast fantasin sätter gränserna för hur man kan skapa bättre möjligheter för humlor att bygga bo. Flera arter har visat sig uppskatta halmbalar, men då alla förstås inte har möjligheten att ha en eller flera halmbalar på sin tomt, så följer här några andra, enklare tips.

Det kanske allra enklaste är att gräva ned uppochnedvända blomkrukor av terrakotta, gärna i en sluttning. Ingångshålet kan skyddas mot regn med några stenar, men de får inte riskera att täppa igen ingången.


Hushumla kan bygga bo i fågelholkar eller annat som går att konstruera. Snickrar du själv kan du skräddarsy holken för just humlor. Du kan snickra en trälåda (riktmärke 20x40x15 cm) eller låta fantasin flöda och testa med annat material (en bag-in-box t ex?). Sätt dit ett rör som ingång (30–40 cm lång, diametern 1,5–2 cm). Den senare kan bestå av plast, trä eller något annat. Gräv ned boet eller placera det i en stenmur eller i ett stenparti. Byter du ut en av väggarna mot glas eller plexiglas så kan du tjuvkika in till humlorna, men sätt då dit ett nedfällbart lock som skydd mot direkt solljus (så det inte blir för varmt i boet).


I naturen utnyttjar humlor ofta gångar eller bon grävda av gnagare. Har du möjlighet så inred därför gärna boet med lite gräs eller liknande från gnagarbon för att locka dit dem. Kanske kan det fungera även med spån eller liknande från sällskapsdjur som marsvin eller hamstrar?


Flyttar inga humlor in i dina bon så finns det troligen gott om andra platser för dem att bygga bo på, men din insats är inte förgäves, bona lockar säkert något!

Eko gör skillnad för bina

Att välja ekologiskt i butiken är ett viktigt val som gör stor skillnad. Studier visar att det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det har flera förklaringar.  >> Läs mer

Städa inte hela trädgården

En lagom dos av ”skräpighet” eller naturlighet gynnar många bin, men också mycket annat, som igelkott och markhäckande och födosökande fåglar. Låt fallna löv ligga i högar lite här och där, och låt det finnas bara fläckar med grus eller sand mellan stenar. Låt stenar du vill få bort bli ett stenparti med blommande kryddväxter och skrymslen för bin att bygga bo i. Räfsar du så gör mindre högar av materialet och lägg upp det på avskild plats, detta gynnar arter som bygger bo i marknivå och utgör övervintringsplats för humledrottningar. En del arter övervintrar och lägger ägg i växtstänglar, så låt gärna dessa stå kvar som vinterståndare.

Anlägg en kryddträdgård

Har du ett stenparti, en stenmur eller något liknan­de så kan du skatta dig lycklig. Har du det inte så är det ganska enkelt åtgärdat. Samla ihop stenar av olika storlek och skapa dig ett stenparti, det finns massor med tips för den som är lite mer beräknande och vill planera hur du ska göra.


Stenmurar och stenpartier utgör element i trädgården som går att utnyttja på många sätt. För det första utgör de (mer eller mindre) na­turliga boplatser för många djur, inte minst bin, som uppskattar de håligheter och rum som bildas av stenarna. För det andra ger det trädgårdsägare en mycket fin möjlighet att plantera särskilda växter.


Allsköns kryddväxter och en hel hög av olika andra växter trivs ypperligt i stenpartier. Förutom att man själv har direkt nytta av kryddorna så älskar inte minst bina blommorna av till exempel myntor, salvia, bräckor, rosmarin, fetknoppar, kär­leksört, isop, anisisop, timjan och lavendel. Att dessa dessutom blommar under olika tider på året och flera av dem kan fås att blomma kontinuerligt genom skörd eller beskärning, gör att ett stenparti både pryder sin plats och gör rejält med nytta för både folk och fä.

Följ bina och blir inspirerad av vad du kan göra för dem månad för månad. Följ med till Magnus Billqvists trädgård!

Kontakta oss