April

April


Jag har varit med om att sälg börjat blomma redan i slutet av mars, men normalt är det april som är sälgens månad. Sälgen är tillsammans med andra arter i släktet Salix några av de allra viktigaste blommande bidragen till bina och det finns flera arter som är direkt beroende av sälg, kanske samtliga tidigtflygande bin går på sälg. Därför har jag satt hansälg i trädgården, trots att det finns ganska gott om fina sådana i omgivningarna. Ett varningens finger här: var varse att en del sorter som finns till försäljning i handeln, till exempel hängsälgen Kilmarnock, är steril och därför inte producerar något för bina. 


När sälgen börjar blomma och det, som hos mig, samtidigt finns bara fläckar med sand eller som strax utanför tomten, väl upptrampade, sandiga stigar, kan det bli ett härligt surr. Varma aprildagar kan jag med en kopp kaffe i handen njuta av kolonier med sälgsandbin och deras parasiter svävflugor och sälggökbin som bjuder på fartfylld underhållning. 


Hos mig har det varje år varit flera frostnätter under april, 2018 var det till och med -10 grader eller mer. Det kan också vara det rakt motsatta, så epitetet ”aprilväder” har sin plats. Detta gör det förstås svårt för bina, men det är å andra sidan allt mer som blommar och hjälper dem att överleva något bakslag. 


En del växter som började blomma i mars fortsätter göra så, exempelvis jordviva, julros och olika krokusar. Flera varianter av blåstjärna/scilla och fler pärlhyacinter börjar blomma i april, liksom olika arter av nunneört. Jag har också några olika lungörter vilka alla uppskattas mycket av bina. De blommar också länge och i omgångar. Rödplister är en annan uppskattad växt, en art som jag dels planterat och dels har arten själv skaffat sig ett litet fotfäste på tomten. Rödplister tas bort av många, gör inte det! Den är vacker och tålig och nyttig för flera arter bin och jag hoppas den fortsatt sprider sig i trädgården. 


Födokälla för tidiga bin

Under april börjar vårlök blomma, en mycket viktig födokälla för tidiga bin. Det finns flera vilda arter av vårlök i landet, jag har än så länge bara några små bestånd i ”gräsmattan”, men jag gynnar dem genom att låta de blomma ut och vissna ner innan gräset klipps. Förhoppningsvis kommer ”gräsmattan” under våren på sikt att bestå av ett hav av blommande vårlök (och andra lökväxter). 


På andra håll i trädgården är det gult av svalört och vitt av vitsippa, någon fördel ska man ha av att ha en naturtomt som fått sköta sig själv under lång tid! 


På baksidan av huset har jag närmare 100 m2 blåbär, vilka tidiga vårar börjar blomma i slutet av månaden. Det är då ett otroligt surr av flera arter humledrottningar och glödsandbin vilka attraheras av de mycket små, men tydligen högt uppskattade blåbärsblommorna. 

Några bin som flyger i april 

Glödsandbi, mörk jordhumla, sälgsandbi, vårsandbi, vårsidenbi, trädgårdssandbi, vårpälsbi, stenhumla, videsandbi, hushumla, gyllensandbi, småsandbi, vårgökbi, åkerhumla, bandsandbi, ängshumla, rödmurarbi, metallsmalbi, ljus jordhumla, spetssandbi, sobersandbi, sälggökbi, storblodbi, äppelsandbi, hagtornssandbi, videgökbi. 

Några växter som blommar i april 

Aubrietia, blåbär (tidiga vårar), blåstjärna/scilla, gullviva, iris, jordviva, julros, krokus, lungört, nunneört, pärlhyacint, rosenbräcka, rödplister, snödroppar, svalört, sälg, vintergäck, vitsippa, vårlök.

Glödsanbi

När blåbären blommar surrar det för fullt, här ett glödsandbi.

Flera olika nunneörter blommar i april.

Jag har planterat olika arter och former av lungört till fromma för många, se till exempel bilder under maj. April är en bra månad att börja förkultivera fingerborgsblomma och luktärt. Min chili, dels sådda i februari dels övervintrade, får dagtid börja åka ut i uterummet. När solen står på blir där riktigt varmt och då dörren är öppen börjar rummet få de första bibesökarna. Rödmurarbi har jag på tomten men mest ser jag dem när de förirrar sig in i uterummet. En del bin missar jag att hjälpa ut och då rummet står stängt dör en del bin. Inget ont som inte har något gott med sig, de är enklare att artbestämma då. 


I april är det läge att beskära bimagneterna lavendel och buddleja, men också för att ta sticklingar. Har du till exempel riddarsporre är det enkelt gjort att vid basen på årets skott skära av dessa för att på så sätt skapa fler. Låt dem stå i en väldränerad men fuktig kruka tills de fått rötter. 


När marken torkat upp är det dags att faga (röja/ rensa) de ytor av trädgården där detta är lämpligt. Hos mig är det några små ytor av äng, eller snarare det som ska bli äng, samt min ”gräsmatta”. Jag har sått och satt pluggplantor på tre olika platser med lite olika förhållanden, men det kommer att dröja en tid innan det ser ut som äng. Bina älskar det åtminstone, särskilt sandbina som bygger i öppnade blottor i marken. 


Det som under fagningen krattas bort slänger eller bränner jag inte utan det läggs istället på hög någonstans i trädgården. Förhoppningsvis till fromma för de arter som behöver lite ”skräpighet” att bygga bo i. Både jordhumlor och glödsandbin har jag oavsiktligt stört när jag rört runt i liknande högar, så nytta verkar de ge. 

Precis som man kan bygga bihotell för att gynna en del arter bin (se Mars) så kan man även ge humlorna hjälp på traven med mer eller mindre konstgjorda boplatser. Hushumla kan bygga bo i fågelholkar medan jordhumlor gillar gnagarhål. Har du inga sådana kan du till exempel prova att gräva gångar och peta in lämpligt bomaterial. Det finns andra tips också, som upp-och-nervända krukor; sök på ”humleboritning” eller liknande så får du se. 

Vårlök blommar tidigt och ger ett bra tillskott till bina. 

Sandbin gräver gärna bohål där bara fläckar uppstår eller skapas. 

Ett sandbi på vårstjärna. 

Jag har planterat olika arter och former av lungört, se till exempel bilder under maj.