KURSER

Bi-kurser 2020

Tyvärr måste vi med anledning av Corona skjuta på alla bikurser till 2021. Möjligheten att titta nära på bina på ett lämpligt och riskfritt sätt har bedömts som svår. Vi beklagar såklart detta. Vi planerar att göra ett nytt försök 2021, då kan vi också vara med på våren som var tanken från början. Om du har anmält dig via e-post så har vi dina kontaktuppgifter och skickar mail när nya datum är satta. Nedan är de plastser där kurserna var tänkta att hållas. 

HOLMBY GRUSTAG

 

Grustag är verkliga hotspots när det gäller bin. En majoritet av bin bygger sina bon i marken och många av dem hittar man här. Listan på bin som hittats i Holmby grustag är lång. Här finns både vanliga arter som mosandbi och ängsbandbi och sällsyntheter som batavsandbi och morotssandbi, det senare Sveriges minsta bi.

REVINGE

 

Revingefältet är ett stort sandområde som hålls öppet genom bete och militära terrängfordon. Eftersom en stor del av de vilda bina bygger bogånger i sand är området ett paradis för dessa bin. Nu blommar getväppling, blåeld, sandvita och många fler och i dem kan vi finna många arter av sandbin, smalbin och bandbin, bl a det sällsynta stäppbandbiet.

ÖSTARP

 

Kulturens Östarp är inte bara ett berömt matställe, det är även en fantastisk bilokal. I vasstaket på den fyrlängade gamlegården bor smörblommebin och citronbin. I trädgården hittar man tapetserarbin, murarbin och sandbin. Längs de sandiga stigarna runt gården kan man räkna in ett stort antal smalbin som mysksmalbi, fibblesmalbi, hedsmalbi och även det rara stäppsmalbiet.

TJÖRNARP

 

Vilka bin kan man hitta i och runt ett vanligt litet samhälle? Det ska vi ta reda på den här dagen. Vi kikar i trädgårdar, på ruderatmarker, längs vägarna och på lekplatser. I mitten av maj är det många arter som är igång. De vackra arterna sobersandbi, trädgårdssandbi och glödsandbi har vi stor chans att hitta. Dessutom flera arter av gökbin, smalbin och blodbin.

HÖRJEL

 

Hörjelgården sköts på gammaldags vis med slåtter, bete, hamling av träd och flätade gärdsgårdar. Konstgödning och bekämpningsmedel används inte och därför är den biologiska mångfalden stor. Vi kommer att se murarbin, tapetserarbin, citronbin, smalbin, sandbin, ullbin, bandbin gökbin och i blåklockorna kan vi hitta det lilla småsovarbiet.

SE SKILLNAD PÅ BIN, GETINGAR & FLUGOR


Det är inte alltid så enkelt som det låter att se om det är ett bi eller en annan typ av insekt man har framför sig. Inte minst flugor gör sitt bästa för att luras, till och med humlor kan för ett ovant öga förväxlas med humlelika blomflugor. För att ge en hjälpande hand presenterar vi här en guide till hur du kan se om det är ett bi eller något annat.


Vår kursledare Göran

Vår kursledare är Göran Holmström, som på dagen den 24 juli 1997 upptäckte humlornas magi. Detta resulterade 2007 i boken ”Humlor – alla Sveriges arter. Så känner du igen dem i naturen – och i trädgården”, en bok som han själv beskrev som en kärleksförklaring till humlorna. Redan från början har Göran på sitt smittande och pedagogiska vis hjälpt alla som vill ta stegen in i vildbinas fascinerande värld.

Bihotell DIY (Drill it yourself!)

Om oss
hjalpbina.se är ett projekt som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne

Copyright © Naturskyddsföreningen i Skåne