KURSER

ÅHUS, HORNA GRUSHÅLA / 10 juli

 

Åhus med sina sandmarker är en hotspot för många rödlistade biarter som stortapetserarbi, storfibblebi och hedsidenbi, man kan också se väddsandbi, småfibblebi och ängsfiltbi med flera. Även eventuellt backhumla och mosshumla. 

IDALA  STRÖVOMRÅDE / 14 aug

 

I de sandiga markerna kring Idala utanför Veberöd har det genomförts olika åtgärder för att gynna bin. Vid den här tiden är praktbyxbina aktiva och där finns en fin slänt full med bohål. För övrigt kan man hitta smalbin, citronbin, sidenbin med flera arter. 

SE SKILLNAD PÅ BIN, GETINGAR & FLUGOR


Det är inte alltid så enkelt som det låter att se om det är ett bi eller en annan typ av insekt man har framför sig. För att ge en hjälpande hand presenterar vi här en guide till hur du kan se om det är ett bi eller något annat.


VÅR KURSLEDARE 


Karin Johnson


Karin Johnson har sedan biologistudierna ägnat sig åt insekter genom olika arbeten, senast vid Lunds universitet i 25 år. Specialintresset för vildbin väcktes när hon upptäckte hur många olika arter som fanns i hennes trädgård. Efter drygt 20 år och flera bihotell senare är arterna nu betydligt fler. Hon har bland annat genomfört vildbi-visningar i Botaniska trädgården, inventeringar och artbestämningar samt medverkat i Länsstyrelsens fältguide ”Humlor i Skåne”.

Bi-kurser 2022


Välkommen på fältkurser om vilda bin! 

Under 2022 arrangerar Naturskyddsföreningen i Skåne och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge fem olika tillfällen att bekanta sig med solitära bin och humlor. Fokus ligger på artbestämning men vi tar också upp ämnen som vad de olika arterna behöver och hur man kan gynna dem. Kursledare är Karin Johnson (se nedan). 

Man kan vara med på hur få eller hur många av kurserna man vill, men vi har ett tak på max 30 deltagare per tillfälle. Anmäl dig via de länkar som finns under respektive ort nedan. Först till kvarn gäller!

TJÖRNARP / 8 maj

 

Vilka bin kan man hitta i och runt ett vanligt samhälle? Det ska vi ta reda på den här dagen. Vi kikar i trädgårdar, på ruderatmarker, längs vägar, stigar och på lekplatser. Vi besöker också en trädgård som utformas för att gynna biologisk mångfald. Arter som sobersandbi, trädgårdssandbi, gyllensandbi och glödsandbi har vi stor chans att hitta. Dessutom flera arter av gökbin, smalbin, blodbin och givetvis humlor.

ÖSTARP / 22 maj

 

Kulturens Östarp är berömt för sin mat och sina historiska byggnader, men det är även en fantastisk bilokal. I vasstaket på den fyrlängade Gamlegården bygger smörblommebin och citronbin bon. I trädgården hittar man tapetserarbin, murarbin och sandbin. Längs de sandiga stigarna runt gården kan man räkna in ett stort antal smalbin som mysksmalbi, fibblesmalbi, hedsmalbi och även det rara stäppsmalbiet. 

HÖRJELGÅRDEN / 12 juni

 

Hörjelgården sköts på gammaldags vis med slåtter, bete, hamling av träd och flätade gärdsgårdar. Konstgödning och bekämpningsmedel används inte och därför är den biologiska mångfalden stor. Vi letar efter murarbin, tapetserarbin, citronbin, smalbin, sandbin, ullbin, bandbin, gökbin och i blåklockorna kan vi hitta det lilla småsovarbiet. Dessutom finns där ditflyttade humlepälsbin. 

Bihotell DIY (Drill it yourself!)